Đèn Thả 5 Vòng Trang Trí – Đèn Thả Led THD6289T5

Đèn Thả 5 Vòng Trang Trí – Đèn Thả Led THD6289T5

19.287.500 

Xuất xứ:
Nhập khẩu
Mã sản phẩm:
THD6289T5
Kích thước:
F400 + 600 + 800 + 1000 + 1200
Loại bóng:
LED 3CD Dimmer
Đặc tính:

Nơi nhập dữ liệu

19.287.500 

Add to cart
Buy Now
SKU: 18497 Category: